Lousie Boman Widlund

Jag är leg. psykolog med specialitet i handledning och konsultation.
Vid Institutet för psykoterapi är jag verksam som gruppanalytiker och handledare i psykoterapi.

Jag driver även företaget Psykoterapiservice AB
Information, rådgivning och förmedling av psykoterapi.

www.psykoterapiservice.se
E-post: louise.boman@telia.com
Telefon: +46706 951 095