Lillemor Nystedt Alm

Jag blev leg. psykolog 1978 och leg. psykoterapeut 1985, och har även utbildat mig till handledare i psykoterapi och psykosocialt grupparbete. Som psykolog är jag specialistkompetent inom pedagogisk psykologi särskilt inom organisationsarbete och konsultation och handledning.

Mitt mångåriga arbete som skolpsykolog med klinisk inriktning har givit mig stor erfarenhet av diagnostik och behandlingsarbete med barn och ungdomar. Psykosocialt arbete med grupper har varit en annan del av verksamheten, som senare fått inriktning mot konsultation, handledning, utbildning och fortbildning samt organisationsarbete.

Inom Institutets ram bedriver jag sedan 1985 individualpsykoterapi och handledning. Arbete med unga vuxna och personer med utmattningssyndrom har tidvis dominerat. Erfarenheten från skolans värld bidrar till att mitt arbete med individer alltid görs med beaktande av de sociala världar de ingår i och formas av.

Jag utvecklar mitt psykoterapeutiska arbetet via studier i och arbete med drömmar och skapande arbete. Hur den terapeutiska dialogen, det fria samtalet kan utvecklas är ett annat fokus för min utveckling som psykoterapeut.

Kontakt
lillemor.nystedt-alm@telia.com
Tel. 070 877 61 98