Lena Wennlund

Socionom, leg. psykoterapeut.
I mer än 20 år har jag arbetat med behandling, grupputveckling, handledning och utbildning. Jag arbetar deltid inom Stockholm Läns Landsting och övrig tid i privat regi. Min teoretiska referensram är psykodynamisk och jag har ett relationellt perspektiv i mitt sätt att arbeta. Det innebär ett fokus på människors samspel, hur relationer formas och hur detta påverkar oss. Ett ytterligare perspektiv är vikten av att utgå från grupprocessens inverkan på individen, hur vi påverkar och påverkas av den organisation vi tillhör.

Ett specialområde för mig är stressrelaterade problem och livsproblem utifrån att vara anhörig till missbrukare eller andra närstående med svår sjukdom. Jag har även erfarenhet av att arbeta med utmattningssyndrom från ett forskningsprojekt vars mål var att finna nya behandlingsmetoder för människor med depression eller utmattningssymtom. Under många år har jag arbetat med beroendeproblematik inom missbruksvård.

Välkommen att kontakta mig på telefon 070 393 89 12 eller lena.wennlund@gmail.com.

Läs mer om mig: www.lenawennlund.se