Ann Örhammar

På Institutet för Psykoterapi arbetar jag med individualterapi, gruppterapi och handledning.
Jag är legitimerad psykoterapeut och legitimerad sjuksköterska. Min bas i det psykoterapeutiska arbetet är psykodynamisk teori. Jag har ett relationellt perspektiv, vilket innebär att jag är särskilt intresserad av människors samspel, hur relationer formas och påverkas. Gruppanalytiskt tänkande har hjälpt mig se människan som en del i sitt sammanhang, där man ständigt påverkar och påverkas av varandra.

Välkommen att kontakta mig på telefon 073 685 52 15 eller ann.orhammar@gmail.com.