Gruppterapi

En psykoterapigrupp har 7-8 platser för medlemmar, män och kvinnor i olika åldrar, med olika problem. Man träffas tillsammans med en psykoterapeut under en och en halv timme per vecka över en längre tid, oftast deltar man i flera år. När gruppen så småningom utvecklat en terapeutisk och analyserande kultur står denna kultur till nya deltagares förfogande när de träder in i gruppen.

I gruppen för man en fri dialog om de ämnen som deltagarna tar upp och om hur man reagerar på det som sägs. Syftet med gruppterapin är att ge större självkännedom, få insikt om de svårigheter man har, få förståelse för samband. På så vis skapas förutsättningar för förändring.

Gruppsykoterapi är en terapiform som liknar det vanliga livet. Det som brukar hända i relationer händer också i gruppen. Här finns möjlighet att undersöka och försöka förstå vad som händer. Deltagarna hjälper varandra genom att tala om hur man påverkas av och förstår de andra i gruppen. Samtalet i gruppen är personligt och spontant, deltagarna strävar efter att klä sina tankar och känslor i ord och att vara så uppriktig man kan. Psykoterapeutens uppgift är att underlätta och belysa denna process, att lyssna, kommentera ibland men inte ge färdiga svar.

Läs mer: Samrådsforum | Gruppterapi