Psykoterapigrupper våren 2016

Om ingenting annat sägs är gruppen en klassisk blandad grupp.

Måndagar:

17.00-18.30 Charlotta Dybeck (nystartad grupp)

18.00-19.30 Louise Boman

Tisdagar:

16.00-17.30 Louise Boman

16.00-17.30 Babis Carabeidis, grupp för unga män

17.45-19.15 Ann Örhammar

18.00-19.30 Babis Carabeidis

Onsdagar:

16.45-18.15 Ann Örhammar

17.00-18.30 Louise Boman

Torsdagar:

11.30-13.00 Grupp under planering. Om ambivalent kärlek. Babis Carabeidis och Ann Örhammar

16.45-18.15 Babis Carabeidis, mansgrupp