Pågående terapigrupper hösten 2013

Om ingenting annat står om gruppen är den en “klassisk” blandad grupp.

Måndagar:
16.45-18.15 Babis Carabeidis, Grupp för yngre (18-27 år)
18.00-19.30 Louise Boman
18.30-20.00 Babis Carabeidis

Tisdagar:
16.00-17.30 Louise Boman
17.45-19.15 Ann Örhammar

Onsdagar:
16.45-18.15 Ann Örhammar
17.00-18.30 Louise Boman

Torsdagar:
11.45-13.15 Babis Carabeidis, Grupp för äldre, 55+
14.45-16.15 Ann Örhammar, grupp för äldre, 55+
16.45-18.15 Babis Carabeidis, Mansgrupp 25-60år
18.30-20.00 Babis Carabeidis