Terapigrupper våren 2014

Om ingenting annat står om gruppen är den en “klassisk” blandad grupp.

Måndagar:
18.00-19.30 Louise Boman
18.30-20.00 Babis Carabeidis

Tisdagar:
16.00-17.30 Louise Boman
17.45-19.15 Ann Örhammar

Onsdagar:
16.45-18.15 Ann Örhammar
17.00-18.30 Louise Boman

Torsdagar:
11.45-13.15 Babis Carabeidis, Grupp för 55+
15.00-16-30 Ann Örhammar, Grupp för 55+ (under planering)
16.45-18.15 Babis Carabeidis, Mansgrupp 25-60 år
18.30-20.00 Babis Carabeidis

Onsdagsseminarier

Gruppanalytiska Institutet inbjuder till seminarier hos oss den andra onsdagen i månaden.
Vårens datum är 12/2, 12/3, 9/4, 14/5.
Tid: 18.50-20.50
Välkommen!
Läs mer på www.gruppanalys.se

Pågående terapigrupper hösten 2013

Om ingenting annat står om gruppen är den en “klassisk” blandad grupp.

Måndagar:
16.45-18.15 Babis Carabeidis, Grupp för yngre (18-27 år)
18.00-19.30 Louise Boman
18.30-20.00 Babis Carabeidis

Tisdagar:
16.00-17.30 Louise Boman
17.45-19.15 Ann Örhammar

Onsdagar:
16.45-18.15 Ann Örhammar
17.00-18.30 Louise Boman

Torsdagar:
11.45-13.15 Babis Carabeidis, Grupp för äldre, 55+
14.45-16.15 Ann Örhammar, grupp för äldre, 55+
16.45-18.15 Babis Carabeidis, Mansgrupp 25-60år
18.30-20.00 Babis Carabeidis