Pågående psykoterapigrupper

Institutet för psykoterapi är landets största mottagning med specialitet gruppanalytisk psykoterapi. De grupper som pågår listas här:

Måndagar:

17.00-18.30 Charlotta Dybeck, 18.00-19.30 Louise Boman

Tisdagar:

16.00-17.30 Louise Boman, 16.00-17.30 Babis Carabeidis,                                              17.45-19.15 Babis Carabeidis, 17.45-19.15 Ann Örhammar

Onsdagar:

16.45-18.15 Ann Örhammar, 17.00-18.30 Louise Boman

Torsdagar:

16.45-18.15 Babis Carabeidis, 18.30-20.00 Babis Carabeidis

 

Onsdagsseminarier

Gruppanalytiska Institutet erbjuder öppna seminarier, onsdag 19-20.30 i den första udda veckan i varje månad. Se närmare: www.gruppanalys.se

Psykoterapigrupper våren 2016

Om ingenting annat sägs är gruppen en klassisk blandad grupp.

Måndagar:

17.00-18.30 Charlotta Dybeck (nystartad grupp)

18.00-19.30 Louise Boman

Tisdagar:

16.00-17.30 Louise Boman

16.00-17.30 Babis Carabeidis, grupp för unga män

17.45-19.15 Ann Örhammar

18.00-19.30 Babis Carabeidis

Onsdagar:

16.45-18.15 Ann Örhammar

17.00-18.30 Louise Boman

Torsdagar:

11.30-13.00 Grupp under planering. Om ambivalent kärlek. Babis Carabeidis och Ann Örhammar

16.45-18.15 Babis Carabeidis, mansgrupp